SANTA MARIA DEL CAMI

DESCRIPCIÓ

     Municipi del Raiguer. Limita, a llevant, amb el terme de Consell; a xaloc, amb el de Santa Eugènia; a migjorn, amb el de Palma; a ponent, amb el de Marratxí; a mestral, amb el de Bunyola, i a gregal, amb el d'Alaró. Té una extensió de 37,93 km2. Comprèn tres àrees diferents, dues de muntanyoses i una de plana. La primera àrea, la més abrupta, al nort del terme, per damunt dels 200 metres. La segona àrea muntanyosa, localitzada a l'extrem sud del terme, és la més reduïda. La darrera àrea, situada entre les dues anteriors i el serrat de Pòrtol-Marratxinet, és la més amplia i es caracteritza per la planor. Respecte a l'etimologia, Santa Maria del Camí és un topònim d'origen català que substituí, el segle XIII, l'antiga denominació de Mahuiar o Maüia, que significa "el camí", "l'aturada" o "l'hostal en el camí". Pren el nom de l'església de Santa Maria del Camí, documentada el 1247.

HISTÒRIA

     La prehistòria i la història antiga estan documentades per 42 jaciments arqueològics. Del període pretalaiòtic, se'n conserven diverses coves, que foren utilitzades com a habitatges i com a llocs d'enterrament. La cultura talaiótica queda constatada per talaiots coms des Claper des Doblers, des Cabàs i de Son Seguí. Hi ha també necròpolis prehistòriques. El període romà es caracteritzà per la continuïtat del poblament. Hi ha molts de vestigis d'aquest període. Durant l'època islàmica, pertanyia al juz' de Qanarusa. Després de la conquesta catalana el 1229 i per El Llibre del Repartiment de mallorca, les terres del terme foren concedides a Bernat de Santaeugènia.

     Distància des de Palma: 15 km.

     Museus: Del vestit mallorquí.

     Visites d'interés: Convent dels Mínims - Centre històric - Ermita de Son Seguí.

     Festes: 20 Juliol (Santa Margalida) - 8 Setembre (Santa María).

     Productes: Licors - Ceràmica - Pell - Teles.

     Mercat: Diumenge.

     Excursions: Cova de Son Pou - Coanegra.